t.lời

Đ.đăng

in

làm cho bài đăng này được yêu thích Cashier Needed (Mangilao) ẩn bài đăng này hiện

loại việc làm: toàn thời gian
lương thưởng: $9/hour+Bonus

At least 1 year experience in cashing or customer service;
Honest, Responsible, and Customer service oriented;
Basic paperwork to balance funds;
Maintain clean, organized space to customers.
College students are also welcome.

working location: Mangilao

Reply in confidence INCLUDE YOUR RESUME
  • Nhà tuyển dụng có thể liên hệ người đăng tin này.
  • KHÔNG liên hệ chúng tôi về d.vụ hoặc chào hàng không y/c

mã tin: 6661766422

đã đăng:

đã c.n:

hay nhất [?]